/* Cookies */ /* MailChimp */ /* Google Analytics */

Beklenen Etkiler

S-PARCS’ın sunulan çözümlerin uygulanabilirliğini desteklemek için oluşturduğu strateji, takipçi OSB’ler ile kurulan ortaklıklar ile başlar; kendi vizyonlarını geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri için işletmelere bir platform sağlar.

Buna paralel olarak, İP.6’da kurulan Takipçi Toplululuğu, başarı ile test edilmiş S-PARCS çözümlerinin ve araçlarının uygulanması için uygun bir zemin oluşturuyor.
Etkiyi maksimize etmek için S-PARCS, farklı alanlarda faaliyet gösteren ve enerji verimliliğini hedefleyen çeşitli endüstriyel bölgeleri aşağıdaki gibi sıralıyor:

  • Farklı endüstri kollarını temsil ederler
  • Bünyesinde KOBİ’lerden uluslararası işletmelerin genel merkezlerine kadar çeşitli işletmeleri barındırırlar
  • Orta-düşük seviyede enerji tüketen üretim süreçlerini temsil ederler
  • Enerji verimliliğinde farklı seviyelerde olan bölgeleri içinde barındırırlar
  • Enerji işbirliği ve ortak enerji hizmeti kullanımı ile ilgili farklı deneyimlere sahiptirler
  • Farklı (yasal ve çevresel) çerçevelerde faaliyet gösterirler

S-PARCS kalıcı, uyarlanabilir ve önemli etkilere ulaşmayı amaçlamaktadır

S-PARCS’ın Nicel Etkilerinin Ölçülmesi

OSB‘nin Özelliklerine Genel Bakış

Özel Hedefler
S-PARCS’ın deneyimleri, Bask bölgesinde tümü aynı kuruluş (SPRI) tarafından yönetilen sanayi bölgeleri için enerji verimliliği stratejisinin belirlenmesini sağlayacaktır.

Ortaklardan biri olan BSI, ileride kurmayı düşündüğü bölgeleri sıfırdan tasarlamak için Avrupa’daki en iyi proje örneklerini araştırıyor. BSI, S-PARCS‘ın sunduğu iş modellerinin uygulanması durumunda gelecekte bir enerji yöneticisini fonlamak için yeterli finansal getiri sağlayıp sağlamayacağını bilmek istiyor.

Özel Hedefler

Bölgedeki enerji tüketimini yönetmek ve %10 azaltmak için uygun bir izleme ve değerlendirme sistem tasarımı ve uygulanması

Yukarı Avusturya endüstriyel tanıtım ajansı için iyi uygulama örneklerini içeren bir rehber hazırlamak (Yukarı Avusturya İş Ajansı(Biz-up), niyet mektubu alınmıştır).

Özel Hedefler

Liderlik konumunu geliştirmek için, diğer bölgelerin konu-özel iyi uygulama örneklerini inceleyerek düzenleme yapma

S-PARCS‘ın Uygulamaları Sonucunda Gerçekleşmesi Beklenen Yenilenebilir Enerji Sistemleri (RES) Üretim ve Enerji Tasarrufları

Chemiepark Linz bölgesi halihazırda enerji verimliliği değerlendirmesi için referans konumundadır. Maliyetlerin azaltılması, enerji alanında işbirliği yapılması, hizmetlerin uygulanması için yeni teknolojiler/çözümler araştırılmaktadır ve enerji verimliliğini arttıracak seçenekler tartışılmaktadır. Ancak şu anda herhangi bir durumun önceliklendirilmesi söz konusu değildir.